Podívej se také na   KUCHAŘSKÉ RECEPTY   nebo   POSLOUCHEJ RÁDIO PŘES INTERNET   nebo   SLEDUJ TV PŘES INTERNET
Hlavní strana - OK1-36245 - SWL = Short Wave Listening = poslech krátkých vln
 
 
 
 Spřátelené weby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Co je to UTC?
UTC je zkratka anglického výrazu Coordinated Universal Time (koordinovaný světový čas). UTC je základem systému občanského času, jednotlivá časová pásma jsou definována svými odchylkami od UTC.
UTC je jako základ systému měření času nástupcem GMT (Greenwich Mean Time) a v neformálním vyjadřování je s ním někdy zaměňován. Na rozdíl od GMT, který udává čas platný v časovém pásmu základního poledníku, který je založen na rotaci Země, je UTC založen na atomových hodinách, tzn. je na rotaci Země nezávislý.

CET = UTC + 1 hodina
CEST = UTC + 2 hodiny

CET = Středoevropský čas
CEST = Středoevropský letní čas
Lokátor 1:   Lokátor 2:    
Širokopásmový přijímač - skener Icom IC-R20 (2.7.2004)


Petr Hora OK1FIP

Scanner Icom R20      IC-R20 je nový ruční skener s nejširším rozsahem na trhu, pracuje od 150 kHz do 3305 MHz. Má již v základní výbavě funkce, pro které se musí u jiných moderních skenerů dokupovat drahé přídavné moduly. Pamětí má 1000, zvláštní skupina 200 pamětí slouží pro automatický zápis aktivních kmitočtů a 50 pamětí definuje začátky a konce pásem pro vyhledávání. Proto výrobce udává, že má skener celkem 1250 pamětí. Počet pásem pro vyhledávání je 25. Přijímač má všechny obvyklé druhy provozu: WFM, FM, AM, LSB, USB a CW, ale s určitým omezením. Široká FM (WFM) je funkční od 1625 kHz, což nevadí, ale provozy LSB, USB a CW fungují jen do 470 MHz, což může už vadit. Na vyšších kmitočtech nad 1 GHz totiž toho není moc ke slyšení, ale radioamatérská pásma 23 a 13 cm (1296 a 2320 MHz) ožívají při závodech s ignály USB a CW, a proto si zde radioamatéry těžko poslechneme. Na UHF TV kanálech se pro identifikaci ofsetů a slabých vysílačů také používá SSB. Pro každý druh provozu je k dispozici jedna šířka pásma, skener tedy nemá více šířek MF filtrů např. pro úzkou FM či AM.
Rozsah
     Celý široký přijímaný rozsah je v evropské verzi bez jakýchkoli mezer a je rozdělen do 13 podrozsahů: 150 - 495, 495 - 1625, 1625 - 29999 kHz, 30 - 88 MHz, 88 - 108, 108 - 136, 136 - 255.1, 255.1 - 382.1, 382.1 - 470, 470 - 769.8, 769.8 - 960.1, 960.1 - 1305, 1305 - 3305 MHz. V každém segmentu je možné mít nastavený jiný druh provozu, krok ladění a další funkce. Při zadání jakékoli frekvence z klávesnice se automaticky nastaví tyto parametry tak, jak byly naposledy nastavené v tom kterém podrozsahu. Je to obdoba automatické volby druhu provozu a kroku podle pásma, kterou mají některé skenery. Výhodou tohoto přístroje je možnost nastavení více parametrů v tom kterém segmentu a jednoduchá změna těchto hodnot. Nevýhodou je, že jednotlivé segmenty nelze dále dělit, jsou pevně dané a jsou relativně široké. Tlačítkem BAND můžeme přepínat na naposledy naladěné kmitočty v tom kterém segmentu. Ale těchto segmentů je při opakovaném stisku klávesy BAND jen 11, pásmo DV a SV je spojeno v jeden rozsah, stejně tak pásma nad a pod 470 MHz jsou spojena.
Ladicí kroky
     Skener má ladicí kroky: 10, 100 Hz, 1, 5, 6.25, 8.33, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 a 100 kHz (krok 8.33 je možné zvolit jen na leteckém pásmu a 9 kHz jen na SV). Skener umí ladit i po frekvencích, které nejsou beze zbytku dělitelné ladicím krokem, ale aktivace ve VFO je provádí opačně, než je zvykem u některých radiostanic. Např. pro pásmo PMR zadáme z klávesnice 446.0 MHz, pak nastavíme krok 6.25 kHz, uladíme o tento krok 1x nahoru a změníme ladicí krok na 12.5 kHz a již můžeme ladit: 446.00625, 446.01875, 446.03125 atd. Ale určitá omezení na „rastry" skener má, např. na SV při kroku 9 kHz ladí jen v normálním rastru 531, 540, 549 kHz a neumí např. 533, 542, 551 kHz, ale to se stejně nepoužívá. Ladit od 448.01 do 469.99 MHz s krokem 20 kHz skener umí. V Německu zase ocení, že umí ladit ve 4 m pásmu mezi 84.015 - 87.175 MHz po 20 kHz.
Popis skeneru IC-R20 má na horní stěně BNC konektor pro externí anténu a dva knoflíky, oba mají aretaci (tzv. cvrček). Levý slouží pro nastavení hlasitosti a pravý pro ladění. Ale jejich funkce jde zaměnit přepnutím tlačítka DIAL.SEL. Při příjmu současně na dvou kmitočtech se potom každým knoflíkem ladí jedno VFO a nebo slouží k regulaci hlasitosti.
    Na přední stěně je velký LCD displej a pod ním 23 tlačítek s gumovým povrchem. Obvyklé tlačítko F nebo SHIFT tento skener nemá, druhé funkce tlačítek se aktivují jejich delším stiskem. Ani klávesu ENTER na skeneru nenajdeme, zadávaný kmitočet se musí doplnit nulami, ale tlačítko „0" není dole, jak je obvyklé u všech klávesnic, ale vpravo. Každý stisk tlačítka klávesnice je akusticky indikován, podle provozního režimu se ozývají tóny různé výšky a délky, při programování i kombinace teček a čárek. Akustická signalizace stisku tlačítek klávesnice přesto neobtěžuje, v menu je plynulé nastavení hlasitosti a nebo můžeme signalizaci zcela vypnout.
    Na levém boku jsou 3 tlačítka. Horní slouží ke krátkodobému otevření umlčovače šumu (dále jen SQ), při přepnutí příslušné položky v menu se SQ otevře trvale, dokud znovu nestiskneme toto tlačítko. Tlačítko SQ má ještě další funkce při určitých režimech, např. při duplexním provozu slouží ke krátkodobému přepnutí např. na vstup převaděče. Spodní dvě tlačítka jsou šipky, které slouží pro nastavení hlasitosti nebo k ladění - podle režimu.
    Na pravém boku jsou 3 zásuvky pod ochrannými gumovými krytkami. Horní zásuvka jack 3,5 mm pro sluchátka slouží také jako CI-V rozhraní pro připojení dalších zařízení. Pod ní je zásuvka napáječe 6 V. Nejníže je USB zásuvka pro propojení s PC. Skener se napájí přiloženým Li-Ion akumulátorem 3.7 V/1650 mAh, který se po připojení síťového zdroje automaticky dobíjí. Výrobce udává, že tento plně nabitý akumulátor vydrží napájet skener při provozu FM a max. hlasitosti 11 hodin. Skener je možné napájet i 3 alkalickými tužkovými bateriemi 1.5 V. Při použití baterií se pod ně musí umístit zvláštní umělohmotná vložka z příslušenství. Není možné používat NiCd nebo NiMH akumulátory, protože ty potřebují jiné parametry při dobíjení, na které není skener vybaven.
Vyhledávání (Search)
     Skener umí vyhledávat v jednom z 25 pásem, které si můžeme sami naprogramovat zadáním hraničních kmitočtů do příslušné paměti 00A, 00B, 01A až 24B. Další možností je vyhledávání od naladěného kmitočtu směrem nahoru a dále v plném rozsahu skeneru. IC-R20 při změně pásma přizpůsobí i krok a druh provozu a další parametry, např. pokud máme na rozsahu FM CCIR zadaný krok 100 kHz a WFM, pak při překročení hranice 108 MHz se druh provozu automaticky změní na AM a krok ladění na 8.33 kHz a nad 136 MHz na FM a krok 25 kHz. Záleží na tom, jaké parametry používáme v tom kterém segmentu. Skener dále umí vyhledávat jen v jednom segmentu, např. jen mezi 108 a 136 MHz (viz rozdělení segmentů výše). Při jakémkoli z výše uvedených způsobů vyhledávání je možné zapnout funkci pro automatický zápis aktivních kmitočtů do zvláštní banky (AW) s kapacitou 200 pamětí. Každý aktivní kmitočet se zapíše do této banky jen jednou, ale na obsazených a již uložených kmitočtech se skener zastavuje pokaždé, což poněkud zdržuje. Zvláštní banku AW lze okopírovat do jiné banky a dá se smazat pouze celá najednou, což je výhodné. Kmitočty trvale obsazené, které se mají přeskočit, je možné pomocí funkce SKIP uložit do paměti. Tyto kmitočty se ukládají od poslední paměti 999 směrem dolů, skener tedy nemá omezení počtu těchto kmitočtů na určitý počet pro jeden rozsah a pod. Rychlost vyhledávání je 100 kanálů/s.
Paměti Skener IC-R20 má 1000 standardních pamětí. Již z výroby má předprogramováno 100 kmitočtů z KV rozhlasových pásem a navíc má pevnou paměť pro zvukové doprovody TV kanálů, u evropské verze podle normy B/G, která se u nás nepoužívá. Každou naprogramovanou paměť je možné přiřadit do některé z 26 bank (skupin) označených písmenem A až Z a dvěma čísly 00 - 99, v jedné bance je tedy možné mít max. 100 pamětí. Každou paměť i každou banku si můžeme popsat max. 8 alfanumerickými znaky. K dispozici jsou nejen malá a velká písmena a čísla, ale i různé jiné znaky, navíc ikony letadla, hasičů, záchranky a policie. Ke každé paměti můžeme uložit kromě frekvence, módu a kroku i další údaje o duplexu, subtónu a pod. Jednotlivé banky je možné pomocí menu BANK LINK vypnout nebo zapnout do skenování. Potom je možné skenovat jen předvolené banky, všechny banky a nebo paměti jen v jedné bance. Některé kanály je možné vyřadit ze skenování funkcí SKIP. Rychlost skenování je 20 pamětí/s.
Nastavení Pro nastavení základních parametrů je určeno menu s 10 položkami, které se skrývá pod tlačítkem SET. Poslední položka menu označená EXPAND nabízí 18 dalších položek pro nastavení dalších funkcí. Skener má jeden prioritní kanál a ten se nastavuje v menu a můžeme zapnout i akustickou signalizaci jeho obsazení. Akustická signalizace stisku tlačítek klávesnice umožňuje plynulé nastavení úrovně. Skener má i funkci SAVE pro zmenšení spotřeby a tím úsporu baterií. Funkce Noise Blanker pro vyklíčování pulsního rušení při SSB/CW je účinná. Funkce ANL pro zmenšení šumu slouží jen pro AM, další funkce pro omezení šumu na nejvyšších kmitočtech funguje u všech módů kromě úzké FM. Automatické dolaďování AFC funguje při FM a WFM. Další položka v menu slouží k nastavení času automatického vypnutí skeneru za 120, 90, 60 nebo 30 min a nebo při nastavení na BUSY se skener sám vypne po 3 minutách nečinnosti. Umlčovač šumu (SQ) je funkční při všech druzích provozu a máme možnost nastavení v 9 úrovních. Nechybí ani trvalé otevření a funkce AUTO, kdy je aktivní čítač pulsů a ten bezpečně vyhodnotí přítomnost signálu a otevře SQ. Užitečnou funkcí je hlasový skvelč označený VSC. Pokud je při vyhledávání zapnut, skener ignoruje nosné bez modulace, různá data a pískání a otevře se (a tím zastaví skenování) až při hlasové komunikaci. Lidský hlas dokáže tento obvod ve skeneru velmi dobře poznat. Funkce VSC se dá zapnout nezávisle na běžném SQ. Při zapnutí VSC se také změní funkce digitálního záznamníku, ten potom nenahrává při nosné, ale až když se objeví na nosné nějaká hlasová modulace. Toho se dá s výhodou využít tehdy, pokud někde vysílá trvalá nosná, na které se objevuje zřídka komunikace a nebo se některý převaděč např. na 145 MHz často nahazuje nějakým rušením, nebo má některý převaděč dlouhou dobu odpadu. Obvod VSC zajistí, že se nahraje jen samotná komunikace a uspoří nám místo v paměti digitálního záznamníku a ušetří čas při přehrávání.
Dekodér CTCSS a DCS
    IC-R20 má vestavěný dekodér subtónů CTCSS a DTCS (=DCS). Při modulaci FM je možné přijímač "zavřít" pod některý z 50 CTCSS tónů (67 Hz - 254.1 Hz) a nebo 104 DTCS tónů (023 - 754). Skener má i akustickou signalizaci, pak se při příchodu signálu se správným subtónem ozve místo přijímaného signálu tón podobný vyzvánění telefonu. U neznámého CTCSS i DTCS tónu můžeme zapnout skenování, které se zastaví při nalezení správného subtónu. Po skončení relace se sice skenování opět obnoví (pokud ho mezitím ručně nezrušíme), ale ten naposledy nalezený tón zůstane uložen v nastavovacím menu.
Časovače
     Při skenování pamětí nebo vyhledávání kmitočtů se uplatní položka v menu SCAN PAUSE, pod kterou lze nastavit čas, za který se obnoví skenování, pokud SQ zůstává otevřený. K dispozici jsou časy od 2 do 20 s. po 2 s. a dále HOLD, kdy se skenování obnoví až po ukončení vysílání a tím uzavření SQ. S tím souvisí další položka SCAN RESUME pro nastavení času, za který se obnoví skenování po uzavření SQ. K dispozici jsou časy 0 s. (skenování se obnoví okamžitě po uzavření SQ) až po 5 s., s krokem po 1 s. a dále položka HOLD sloužící k trvalému zastavení skenování, pokud se SQ otevřel.
Bandskop
    Také IC-R20 má jednoduchý bandskop. Je nastavitelný v rozsahu +/- 14 až 1400 kHz a nabízí možnost jednorázového zobrazení aktivních kanálů, nebo nepřetržitého rozmítání, kdy skener neustále sleduje úsek pásma okolo nastaveného kmitočtu. Je možné rozmítání zastavit a přijímačem vyladit kmitočet, který se zobrazuje na displeji a je tedy aktivní a poslechnout si ho.
Duplexní příjem
     Při poslechu převaděčů je užitečnou funkcí DUPLEX. V nastavovacím menu je možné jeho kmitočet měnit od 0 do 156 MHz s krokem 10 Hz. Po zapnutí této funkce se při stisku tlačítka MONI přijímač přepne o ofset (tzv. odskok), např. o -600 kHz na 145 MHz a nebo o -7.6 MHz na 439 MHz. Kmitočet a směr ofsetu (kladný nebo záporný) se sice nastavuje globálně pro celý skener, ale je možné jeho hodnotu a směr uložit k paměti. V každé paměti tedy může být naprogramována jiná hodnota ofsetu.
Současný poslech na dvou kmitočtech
     IC-R20 má v sobě do jisté míry dva nezávislé přijímače. Po zapnutí této funkce "DUALWATCH" se zobrazují obě frekvence nad sebou, jednořádkový displej se změní ve dvouřádkový a současně se změní funkce obou knoflíků na horním panelu. Každý teď slouží k ladění jednoho pásma, ale i nezávislé ovládání hlasitosti obou částí je možné. Není možné poslouchat na dvou zcela libovolných kmitočtech, má to určitá omezení. Při tomto módu jde na části A naladit libovolný kmitočet od 150 kHz do 470 MHz a na "druhém přijímači" B kmitočet v rozsahu od 118 MHz do 175 MHz nebo 330 až 1305 MHz. Není tedy možný současný poslech např. na dvou kmitočtech v rozhlasovém pásmu VKV, ale v segmentech 118 - 175 MHz a 330 - 470 MHz, které jsou jedny z nejpoužívanějších, je možné sledovat jakékoli dva kmitočty současně, např. vstup i výstup převaděče. Také druhy provozu jsou při této funkci poněkud omezené, zatímco na přijímači A je možné zapnout jakýkoli druh provozu, na B části jsou k dispozici WFM, FM a AM. Při duálním příjmu není znatelně omezena citlivost obou přijímačů.
Scanner Icom R20 Displej
     IC-R20 má bodový LCD displej s velmi dobrým rozlišením. Písmena a čísla mají pěkný tvar a také všechny symboly se ukazují na různých místech, podle potřeby, např. symbol "VOL" pro funkci tlačítek na levém panelu při regulaci SQ "skočí" asi o 3 mm výše a také čísla se ukazují v několika velikostech podle potřeby, při poslechu na dvou kmitočtech jsou čísla menší. Displej má vynikající čitelnost i pro lidi s horším zrakem, kontrast displeje se dá plynule měnit v menu. Displej je dokonale podsvícený zelenými LED diodami. Podsvícení displeje můžeme v menu přepnout na trvalé, nebo automatické, kdy se diplej rozsvítí při stisku jakékoli klávesy a pak ještě 5 sekund svítí a nebo ho lze úplně vypnout pro zmenšení spotřeby. Kromě displeje jsou podsvícena i tlačítka. Ve spodní části displeje je patnáctisegmentový S-metr, grafický indikátor hlasitosti a indikátor zaplněného místa na digitálního záznamníku.
Antény
    Výrobce dodává ke skeneru teleskopickou anténu délky 60 cm se dvěma klouby. IC-R20 má jako většina ručních skenerů této třídy anténní konektor BNC, do kterého se dá připojit jakákoli jiná externí anténa. Kromě toho má vestavěnou feritovou anténu pro SV pásmo 495 - 1620 kHz, ale tato se musí zapnout v menu. Skener má navíc možnost použít jako anténu pro FM rozhlas (76 - 108 MHz) kablík od externích sluchátek, jak je to obvyklé u kapesních přijímačů. Tato funkce se opět zapíná v menu.
Atenuátor
     I tento skener má zapínatelný atenuátor, ale jeho útlum plných 30 dB je zbytečně vysoký. Navíc při příjmu na feritovou anténu nebo na VKV CCIR přes kablík od sluchátek jako anténu, tento atenuátor nefunguje. Ale skener má navíc nastavení vstupního zisku označené "RF Gain". Je to regulace citlivosti, normální nastavení je na maximum, tato regulace má 11 stupňů a funguje při všech druzích provozu a i při příjmu na feritovou anténu nebo přes sluchátka na FM. Tento nastavitelný atenuátor je zapojen zřejmě na vstupu, protože opravdu účinně snižuje intermodulace, a díky tolika stupňům je regulace vstupního útlumu téměř plynulá. Má max. útlum téměř 30 dB a při příjmu přes BNC konektor je možné nezávisle zapnout i pevný 30 dB atenuátor. Nastavení proměnného atenuátoru nelze uložit ke každé paměti, ale poslední nastavení zůstává stejné pro každý druh provozu (např. pro FM) ve VFO a také ve všech pamětech. To může být někdy nepříjemné, klidně se stane, že zapomeneme zapnutý tento atenuátor a skener je potom méně citlivý. Regulace zisku totiž není na rozdíl od pevného atenuátoru 30 dB indikována na displeji, takže o jejím nastavení se můžeme přesvědčit až po delším stisku tlačítka RF GAIN.
Digitální záznamník
     IC-R20 je první skener na našem trhu, který má zabudovaný použitelný záznamník s dostatečnou kapacitou (až 4 hodiny) pro nahrávání zachycených signálů, proto ho popíši podrobněji. Ve skenerech jiných firem sice již záznamníky byly, ale při jejich nízké kapacitě 16 - 20 sekund neměly velké využití a navíc bylo nutné tyto drahé moduly přikoupit. Digitální záznamník u IC-R20 je již v základní výbavě a má 3 přepínatelné vzorkovací frekvence označené 3 stupni kvality záznamu, lišící se max. délkou nahrávky. Při nejvyšší kvalitě je délka záznamu 65 min., při střední 130 min. a na nejnižší kvalitu max. 260 minut. Záznamník umí nahrávat trvale bez ohledu na otevření SQ. Ale praktičtější je přepnout v menu na REMOTE, potom nahrává jen tehdy, když je otevřený SQ. To je velmi užitečná funkce pro toho, kdo chce hlídat např. celou noc určitý kmitočet a nebo nemůže sedět u skeneru v určité hodiny a sledovat kmitočet (-y), kde je řídký provoz. Okamžité spuštění nahrávání se startuje stiskem jediného tlačítka (REC), takže při zachycení něčeho zajímavého jsme vždy připraveni nahrávat. Nahrávat modulaci z externího zdroje není možné, skener nemá ani vestavěný mikrofon. Můžeme nahrávat tedy jen to, co zachytí přijímač, např. i rozhlasový pořad nebo TV zvuk. Max. počet jednotlivých záznamů (treků) je 32, ale při nahrávání se zapnutou funkcí REMOTE se vše zaznamenává samozřejmě do jediného treku. Výhodou digitálního záznamníku je to, že se tam nic mechanicky nepohybuje a neopotřebovává a záznam lze nahrávat a mazat neomezeněkrát a záznam se neztratí ani tehdy, když je skener dlouhodobě bez napájení. V menu je možné zvolit pro přehrávání 5 rychlostí, kromě té správné rychlosti navíc 2 pomalejší a 2 rychlejší.
     Kdo používá moderní digitální záznamníky a je zvyklý na jejich komfort a možnosti, bude záznamníkem v IC-R20 zklamaný. Nenajde zde časovač pro spuštění nahrávání v určeném čase, ani hodiny, kde by se ukázal přesný čas záznamu a chybí možnost střihu a tím uložení jen nejzajímavější části záznamu. Ve skeneru dokonce není možnost mazání jednotlivých treků zvlášť nebo jejich částí. Při zaplnění větší kapacity paměti nebo při vyčerpání počtu 32 treků a potřebě dalšího nahrávání je proto nutné nejprve smazat vždy všechny uložené nahrávky najednou. Při použití ovládacího programu je možné mazat i jednotlivé treky zvlášť a nebo je ukládat do PC, ale to jsem neměl možnost vyzkoušet.
     Přesto diktafon použitelný je. K ovládání všech jeho funkcí slouží spodní řada tlačítek označená "IC Recorder". Při nahrávání trvale svítí červená obdélníková LED dioda vpravo pod displejem, pokud je SQ zavřený, tato LED bliká. Při přepínání treků se na dipleji ukazuje číslo treku a při přehrávání se aktuálně zobrazuje uplynulý čas a celkový čas nahrávky, např. 0:00:05/0:16:52, dále kvalita nahrávky a rychlost přehrávání. Zbývající místo v paměti se během nahrávání zobrazuje graficky v dolní části displeje. Při praktických testech digitálního diktafonu se zapnutou funkcí REMOTE jsem zjistil, že nahrávání začíná s asi 0.5 s. zpožděním od otevření SQ, což mírně "usekává" začátky nahrávek. Záznamník nemá ruční ani automatickou regulaci úrovně záznamu, proto při nahrávání stanic se slabou modulací bude v nahrávce určitý podíl hluku a šumu a tam, kde se používá plný zdvih, může být nahrávka ve špičkách již mírně zkreslená. Nejnižší stupeň kvality s kapacitou až 260 minut má příliš úzké NF pásmo, nahrávka je příliš "telefonní", což již snižuje srozumitelnost slabých signálů. Střední a zvláště nejvyšší kvalita je již vyhovující. Během nahrávání lze jakkoli manipulovat se všemi funkcemi, skenovat, ladit, přepínat paměti a pod. Během přehrávání záznamu jsou naopak všechny funkce zablokované, není ani slyšet právě naladěná frekvence, je slyšet jen nahrávka a displej ukazuje ubíhající čas. Pokud je nahrávka delší, můžeme ji posunovat rychle vpřed a nebo vzad, během posunu je sice na displeji vidět čas, ale zrychlená nahrávka reprodukována není.
Praktické poznatky při příjmu
     Icom IC-R20 přináší do třídy ručních skenerů některé nové funkce, které u jiných skenerů nenajdeme. Zaujal mne hlavně široký přijímaný rozsah, vestavěný digitální záznamník s velkou kapacitou a široká výbava s možností dekódování subtónů, a nakonec možnost propojení s počítačem přes moderní USB, nebo prostřednictvím rozhraní CI-V přes převodník úrovní na RS232 rozhraní u starších PC.
     Při posuzování příjmových vlastností, jako citlivosti, selektivity a odolnosti vůči silným signálům jsem testovaný IC-R20 porovnával s osvědčeným skenerem Yupiteru MVT7100 (=Stabo XR100). Ten je známý tím, že má překvapivě dobrou citlivost a odolnost, přitom se vyrábí již od roku 1993 a hravě v tomto překoná i většinu novějších skenerů.
    Co se týká ovládání obou skenerů, v tom se těžko oba porovnávají. MVT7100 je jednoduchý a má snadnou a příjemnou obsluhu, IC-R20 má mnohonásobně více funkcí, takže i ovládání a programování je složitější. Výrobce ale vymyslel ovládání tak, aby obsluha byla logická a snadno zapamatovatelná. Kromě hlavního obsáhlejšího nastavovacího menu má Icom ještě mnoho menších menu, každé s několika položkami. Tato menu se skrývají přímo pod příslušnými klávesami a zapínají se delším stiskem tlačítka, např. menu pro volbu rychlosti přehrávání u záznamníku se ukáže delším stiskem tlačítka pro přehrávání a nebo nastavení stupně kvality nahrávání a mazání je přístupné po delším stisku klávesy REC pro nahrávání. Díky tomu jsem si na obsluhu poměrně rychle zvykl, problémy jsem měl jen s programováním pamětí, které je složitější. U každé paměti je mnoho položek a navíc při programování všech údajů např. na paměťovou pozici 115 (z 000 - 999) se nesmí zapomenout tuto paměť zařadit do některé banky, např. na A03 (z A00 - Z99), aby bylo paměť možné vůbec skenovat. Myslím, že programování a popisování pamětí přes ovládací program bude mnohem jednodušší. Ovládací program CS-R20 jsem k dispozici neměl, ten není v příslušenství, ale musí se za něho připlatit.
     Nejdříve jsem oba skenery porovnal, pokud jde o vlastní příjmy (nosné), které vznikají ve skeneru. Icom jich má mnohem méně než Yupiteru, i když ani Yupiteru jich mnoho nemá, ony po připojení střešní antény zmizí, ale na teleskop jich má Icom jen několik v celém pásmu.
     I když skenery nejsou určené pro kmitočty pod 30 MHz, porovnal jsem je i zde. Na DV má MVT7100 proti IC-R20 velmi nízkou citlivost. Na SV je Icom přes externí anténu o něco lepší a má výhodu v možnosti přijímat na vnitřní feritovou anténu. Na KV je citlivost, odolnost a selektivita obou skenerů shodná. Po připojení delší antény se oba zahlcují, ale IC-R20 má výhodu ve vestavěném atenuátoru s 11 stupni útlumu, k MVT7100 je nutné použít externí útlumový článek. Na kmitočtech 30 - 88 MHz je MVT7100 nepatrně odolnější vůči silným signálům, jinak jsou srovnatelné. Pod 87.5 MHz má také IC-R20 problém se zahlcováním z CCIR pásma a také mu pomůže osvědčená zádrž na CCIR. Na FM CCIR je Icom mnohem horší kvůli špatné selektivitě při široké FM. Zřejmě má širší filtr 230 nebo 280 kHz, nebo má jen jeden filtr (v návodu píší o šířce min. 150 kHz), MVT7100 má již z výroby dva 150 kHz filtry, takže je mnohem selektivnější a citlivější. Na IC-R20 jdou zachytit pouze nejsilnější stanice, mnohé se musí o 100 kHz uladit kvůli zmenšení rušení, neboť se i 300 kHz vzdálené stanice ruší, tak je ta selektivita špatná. Když stanice vysílá např. na 92.3 MHz, hraje shodně i na 92.4 MHz a navíc je modulace při jakémkoli naladění mírně zkreslená. Při poslechu zvukových doprovodů TV, které mají menší zdvih, není již zkreslení patrné, ale nižší citlivost Icomu je i zde patrná. Filtry pro úzkou FM i pro AM mají v obou skenerech šířku pásma okolo 12 kHz, takže tam není v selektivitě žádný rozdíl.
     Na pásmu 108 - 136 MHz má IC-R20 o něco horší odolnost než MVT7100, hlavně mezi 108 - 120 MHz trpí průniky z CCIR pásma, předřazená zádrž na pásmo CCIR 87.5 - 108 MHz příjem vyčistí od rušení.
     Na pásmu 136 - 165 MHz jsou oba skenery shodné, ale mezi 165 - 174 MHz je MVT7100 mnohem méně odolné, trpí tam průniky z KV rozhlasových pásem. Je to tím, že na tomto pásmu nemá MVT7100 vstupní LC filtr, ale Icom ho má. Na 269 MHz a v okolí je IC-R20 mnohem méně odolný a méně citlivý. Na 269.645 MHz slyším jen s mírným šumem na MVT7100 jedno filipínské rádio přes družici Satcom, ale na IC-R20 se tento signál neozval. S-metr ale vykazoval výchylku, což je známka zahlcení, až po zařazení zádrže na CCIR a zařazením útlumu v menu RF GAIN se podařilo zachytit tento signál, ale jen slabě.
     Při porovnávání obou skenerů na pásmu 430 MHz byl opět Icom mírně zahlcený signály z CCIR, pomohla opět CCIR zádrž a zařazení vhodného útlumu. Yupiteru MVT7100 přijímal bez problémů, ten je na těchto vyšších pásmech odolnější vůči silnějším signálům.
     Při porovnávání obou skenerů jsem se zaměřil i na to, jak jsou oba stíněné vůči signálu při odpojené anténě. Dobré stínění je výhodné, pokud se nacházíme jednotky až desítky metrů od antény nějakého vysílače, pak stačí odpojit ze skeneru teleskopickou anténu a na "holý" skener můžeme podle S-metru ověřit, zda se ten signál vysílá opravdu z tohoto místa. Další výhodu VF "těsného" skeneru oceníme v místě, kde jsou silné rušící signály, např. blízko rozhlasových a TV vysílačů. Ona účinná zádrž, která potlačuje určité pásmo o desítky dB, se nechá vyrobit, ale co je to platné, když rušící signál proniká přímo do vstupních obvodů skeneru? Skener MVT7100 je na tom v porovnání s jinými typy velmi dobře, ale IC-R20, pokud v menu vypneme feritovou anténu a anténu pro FM rozhlas přes kablík sluchátek, je ještě mnohem lepší, má vynikající stínění v této třídě ručních skenerů asi nejlepší.
     Pokud jde o rychlost skenování, Yupiteru má 30 kanálů/s. v paměťovém i vyhledávacím režimu a Icom má 20 kanálů/s. v paměťovém a plných 100 kanálů/s. ve vyhledávacím režimu. Tento vysoký údaj jsem ověřil se stopkami, je pravdivý a je platný i při kroku např. 25 kHz a na různých pásmech. Neplatí tedy, že tato vysoká rychlost ve vyhledávacím režimu je podmíněna nejmenším ladicím krokem, jako je tomu u některých skenerů Uniden.
     Nebudu zde uvádět nějaké závěry, který z obou skenerů je lepší. Yupiteru je jednodušší na obsluhu, má vyšší odolnost vůči silným signálům a příjemnější reprodukci přes interní reproduktor. Icom má rozsah až do 3305 MHz, mnohem lepší výbavu funkcemi a proto složitější obsluhu, možnost programování z PC a dva přijímače. Ale ne všechny jeho funkce jsou skutečně prakticky využitelné. Zklamal mě hlavně bandskop, který ukazoval i na prázdném pásmu často nějaké neexistující signály, proto jeho údaje byly spíše zavádějící.
Příslušenství
     Ke skeneru IC-R20 se dodává v evropské verzi napáječ BC-149D (6 V/1 A), Li-Ion Battery Pack BP-206 3.7 V/1650 mAh, vložka pro použití tužkových baterií, teleskopická anténa s BNC konektorem, příchytka na opasek MB-98 a poutko na ruku.
     Jako volitelné příslušenství je možné přikoupit rychlý stolní nabíječ BC-156 (umí nabít buď samotný akumulátor, nebo se do něho dá zasunout spodní část skeneru), kabel CP-18 s DC-DC konvertorem pro napájení skeneru z autozásuvky 12 V, sluchátko SP-13 s konektorem jack 3,5 mm, ochranné pouzdro LC-158, kabel CT-17 s převodníkem úrovní CI-V, ovládací program CS-R20 pro Windows 98/ME/2000/XP s USB propojovacím kabelem OPC-1382 a otočný klip na opasek MB-86.
Technické údaje:
Rozsah: 150 kHz - 3305 MHz
Druhy provozu: LSB*, USB*, CW*, AM, FM, WFM (* mezi 0.150 - 470 MHz).
Počet pamětí: 1250 (1000 standardních, 50 pamětí pro vyhledávací banky a 200 pamětí pro automatický zápis obsazených frekvencí).
Ladicí kroky: 0.01, 0.1, 1, 5, 6.25, 8.33*, 9*, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 a 100 kHz (*jen na některých pásmech).
Anténní impedance: 50 Ohm, BNC konektor.
Napájení: battery pack BP-206 nebo 3× AA (R6) alkalické externí zdroj 6 V ss +/- 5 %.
Spotřeba (při 3,7 V ss, jeden přijímač, záznamník a osvětlení vypnuto):
max. hlasitost: 150 mA
uzavřený SQ: 100 mA
úsporný příjem: 35 mA.
Pracovní teplota: -10 až +60 ?C.
Rozměry (s BP-206): 60 (š) × 142 (v) × 34.8 (h) mm.
Hmotnost: 320g (včetně antény a BP-206).
Přijímač má trojí směšování a konvertor dolů, mezifrekvence: 1: 266.7 MHz, 429.1 MHz, 2: 19.65 MHz, 3: 450 kHz.
Citlivost: FM (12 dB SINAD)
1.620 - 5 MHz 0.56 µV
5 - 222 MHz 0.4 µV
330 - 833 MHz 0.56 µV
833 - 1305 MHz 0.71 µV
1330 - 2305 MHz 5.6 µV
2330 - 3000 MHz 18 µV

WFM (12 dB SINAD)
76 - 108 MHz 1.8 µV
175 - 222 MHz 1.8 µV
470 - 770 MHz 2.5 µV

AM (10 dB signál/šum)
0.495 - 5 MHz 2.2 µV
5 - 30 MHz 1.4 µV
118 - 136 MHz 1.4 µV

SSB, CW (10 dB signál/šum)
0.495 - 5 MHz 0.4 µV
5 - 30 MHz 0.25 µV
50 - 54 MHz 0.25 µV
118 - 147 MHz 0.25 µV
330 - 470 MHz 0.32 µV

Výstupní nf výkon: 100 mW při 10% zkreslení.
Zaváděcí prodejní cena skeneru IC-R20 u firmy HCS je 18800 Kč s DPH.
Na závěr děkuji firmě HCS komunikační systémy s.r.o., prodejci výrobků firmy ICOM, Na Šabatce 4, 143 00 Praha 4, tel: 777144300, www.hcsradio.cz, za zapůjčení tohoto přijímače k otestování.


Převzato ze stránek firmy HCS komunikační systémy s.r.o..
rádio 80-90.léta
©2020 CBMonitor.cz
CB Monitor neodpovídá za škody způsobené použitím zde zveřejněných návodů na jakoukoliv úpravu antén, přijímačů a radiostanic
nebo za škody způsobené zneužitím informací o zveřejněných kmitočtech.